Informacje o projekcie

Supported by a Grant from the people of Norway

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego przygotowania surowca do produkcji mebli z jednoczesnym recyklingiem odpadów"

Project title: Implementation of innovative solutions in manufactured machines by introducing a new technological process regarding cutting and bending elements constituting individual components of manufactured machines.

Realizowany w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez wdrożenie w firmie innowacyjnego procesu technologicznego przygotowania surowca drzewnego do produkcji mebli oraz wdrożenie nowego produktu w postaci zrębków do ściółkowania i do produkcji celulozy powstających z odpadów technologicznych (zrzyny) podczas planowanego do wdrożenia innowacyjnego procesu technologicznego. Wdrożenie tego procesu oraz nowego produktu pozwoli na rozwój działalności poprzez wzrostu przychodów, zmniejszenie kosztów, wzrost zysku i zwiększenie zatrudnienia. Wdrożenie tych rozwiązań wpłynie na bardzo dobra gospodarkę odpadami w firmie, ponieważ 100% odpadów z tego procesu technologicznego zostanie przetworzona na produkt handlowy w postaci zrębków z przeznaczeniem do ściółkowania plantacji roślin wieloletnich (np. borówka) oraz tzw. zrębków celulozowych, których do tej pory nie produkowaliśmy w firmie. Obecnie zrzyny są przeznaczane na opał.Są firmy, które produkują zrębki ale produkują je z odpadów pozyskiwanych z tartaków i nie są to zrębki celulozowe, które muszą być o odpowiedniej "czystości ". W 100% zostanie wyeliminowane zużycie benzyny w tym procesie (brak pił spalinowych), a wdrożeniu OZE wpłynie na zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery dzięki zmniejszeniu zużyciu energii konwencjonalnej. Elementem projektu będą usługi doradcze polegające na opracowanie technologii procesu i dostosowanie maszyn do naszej firmy dla jednostki badawczej oraz określenie parametrów zrębki celulozowej powstającej z drewna olchowego przy rożnych ustawieniach maszyn. Wdrożenie procesu technologicznego pozwoli zwiększyć moce produkcyjne i zaoferować produkty miedzy innymi na rynek norweski.

Informacje medialne

Artykuł w Tygodniku Koneckim - 08.03.2023

Artykuł na portalu TKN24 - 06.03.2023

Artykuł na portalu TKN24 - 13.09.2021

Artykuł w Tygodniku Koneckim - 15.09.2021

Aktualności

01.03.2023 Podsumowanie

 

 

 

01.03.2023 List z podziękowaniem

01.03.2023 Tablica pamiątkowa


W dniu 28.02.2023 o godzinie 12.00 w Firmie Wielobranżowej DREWDOM w Gatnikach odbędzie się spotkanie podsumowujące Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego przygotowania surowca do produkcji mebli z jednoczesnym recyklingiem odpadów”, który korzysta z dofinansowania o wartości 1 785 000 PLN otrzymanego od Państwa Norwegii.
Podczas spotkania nastąpi:
- prezentacja dynamiczna zakresu rzeczowego projektu,
- odczytanie listu z podziękowaniami dla Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce,
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej dla projektu
Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth.
Zainteresowane osoby, firmy, instytucje serdecznie zapraszamy.
Kontakt telefoniczny Piotr Figlarz 605 060 723


Poszukujemy informatyka-automatyka
Do obowiązków będzie należeć zarządzanie częścią maszyn poprzez ich odpowiednie programowanie i zadawanie im określonych parametrów pracy.


W dniu 30.01.2023 firma ZM Jabłoński Spóła z o.o. z siedzibą ul. Gen. K. Sosnkowskiego 85, 05-300 Mińsk Mazowiecki zakończyła montaż i uruchomienie linii technologicznej, na którą składają się z: 1 kpl. linii kapującej, 1 kpl. Stacji korowania, 1 kpl. Przenośnika sortującego, 1szt. rampy załadowczej, 1 szt. tarczy frezującej do pilarki, 1 kpl. głowicy do pilarki, 1 szt. odbiornika buforującego z trymerem, 1 szt. modułu frezującego przed obrzynarką, 1 kpl. taśmociągi odprowadzające zrębki, oraz montaż całej linii technologicznej wraz z uruchomieniem „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”
  

W dniu 21.11.2022 firma MHS Serwis Mikulski Hydraulika Siłowa Rajmund Mikulski z siedzibą w Wilkowo 85, kod 66 – 200 Świebodzin dostarczyła kompletny samochodu z naczepą, specjalistyczną zabudową i dźwigiem do transportu drewna dłużycowego pod naczepę” „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”
  


W dniu 30.03.2022 została również podpisana umowa na „Dostawę maszyny i urządzenia, na które składają się z: 1 kpl. linii kapującej, 1 kpl. Stacji korowania, 1 kpl. Przenośnika sortującego, 1szt. rampy załadowczej, 1 szt. tarczy frezującej do pilarki, 1 kpl. głowicy do pilarki, 1 szt. odbiornika buforującego z trymerem, 1 szt. modułu frezującego przed obrzynarką, 1 kpl. taśmociągi odprowadzające zrębki, oraz montaż całej linii technologicznej wraz z uruchomieniem” z firmą ZM Jabłoński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Generała Sosnkowskiego 85, kod 05-300, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu PZP „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”


W dniu 30.03.2022 została podpisana umowa na „Dostawę samochodu z naczepą, specjalistyczną zabudową i dźwigiem do transportu drewna dłużycowego pod naczepę” z firmą MHS Serwis Mikulski Hydraulika Siłowa Rajmund Mikulski z siedzibą w Wilkowo 85, kod 66 – 200 Świebodzin, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu PZP „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”


W dniu 02.11.2021 zakończono realizację zadania pt: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – instalacja PV o mocy około 50kW”
  

W dniu 08.10.2021 Została podpisana umowa na „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – instalacja PV o mocy około 50kW” z firmą SOLARIS OZE Sp. z o.o., ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu ofertowym. Zgodnie z umową zadanie zostanie wykonane do dnia 03.11.2021. „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

W dniu 30.09.2021 Politechnika Świętokrzyska, zrealizowała pierwszy etap umowy i przekazała nam opracowanie wykonane przez Pana dr inż. Andrzeja Kronera w zakresie „Projektu procesu technologicznego linii do przygotowania surowca do produkcji mebli wraz z przetworzeniem powstających odpadów na zrębki” Opracowanie zostało zaakceptowane przez firmę Drewdom, na jego podstawie firma będzie wnioskować do PARP o zmiany w zakresie maszyn i urządzeń wskazane w opracowaniu, a różniące się od pierwotnie planowanych we wniosku. „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

W dniu 20.09.2021 roku została podpisana umowa z Politechnika Świętokrzyska na Usługi doradczej w ramach "Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego przygotowania surowca do produkcji mebli z jednoczesnym recyklingiem odpadów" Usługa obejmuje dwa etapy: W pierwszym etapie sporządzenie optymalnego projektu procesu technologicznego linii do przygotowania surowca do produkcji mebli wraz z przetworzeniem powstających odpadów na zrębki. Etap drugi to- określenie metodologii i zakresu badawczego dla jakości zrębki celulozowej powstającej w procesie przygotowania surowca przy rożnym ustawieniu maszyn.


Spotkanie inicjujące Projekt

W dniu 09.09.2021 w Firmie Wielobranżowej DREWDOM w Gatnikach miało miejsce spotkanie inicjujące Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego przygotowania surowca do produkcji mebli z jednoczesnym recyklingiem odpadów”, który korzysta z dofinansowania o wartości 1 785 000 PLN otrzymanego od Państwa Norwegii. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez wdrożenie w firmie innowacyjnego procesu technologicznego przygotowania surowca drzewnego do produkcji mebli oraz wdrożenie nowego produktu w postaci zrębków do ściółkowania i do produkcji celulozy powstających z odpadów technologicznych podczas planowanego do wdrożenia innowacyjnego procesu technologicznego. Całemu projektowi przyświeca hasło „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” Podczas spotkania zostały przedstawione założenia projektu, przedstawieniowo zakres rzeczowy i finansowy projektu, ze szczególnym uwzględnieniem przyznanego przez Operatora Programu dofinansowania ze środków Norwegii. Podkreślano istotności NMF w procesie pobudzania innowacyjności polskich przedsiębiorców. Na koniec spotkania nastąpiło odsłonięcie tablicy informacyjnej dla projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele naszej załogi, przedstawiciele firm współpracujących z nasza firma, Politechniki Świętokrzyskiej, władz lokalnych i mediów. Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem http://www.norwaygrants.mebledrewdom.pl/

W dniu 09.09.2021 o godzinie 12.00 w Firmie Wielobranżowej DREWDOM w Gatnikach odbędzie się spotkanie inicjujące Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego przygotowania surowca do produkcji mebli z jednoczesnym recyklingiem odpadów”, który korzysta z dofinansowania o wartości 1 785 000 PLN otrzymanego od Państwa Norwegii. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Zainteresowane osoby, firmy, instytucje serdecznie zapraszamy. Kontakt telefoniczny Piotr Figlarz 605 060 723

UTWORZONO W DNIU 01.02.2022R
Przetarg

ZAMAWIAJĄCY: FIRMA WIELOBRANŻOWA DREWDOM MARCIN ŚWIERCZ Z SIEDZIBĄ W GATNIKACH
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich mowa art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej p.z.p. na dostawy pn.:
„Dostawa maszyn i urządzeń do uruchomienia linii technologicznej do produkcji mebli oraz samochodu z naczepą, specjalistyczną zabudową i dźwigiem”
Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth.


Dokumenty do pobrania
ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ
opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
formularz oferty - załącznik nr 2
JEDZ wersja edytowalna - załącznik nr 3
JEDZ wersja XML - załącznik nr 3
wzór umowy dla części 1 - załącznik nr 4a
wzór umowy dla części 2 - załącznik nr 4b

Dodano w dniu 25.02.2022r
Wyjaśnienia treści SWZ- pobierz załącznik


Dodano w dniu 02.03.2022r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz załącznik
Zmiany treści SWZ - pobierz załącznik
SWZ po zmianie - pobierz załącznik
Załącznik nr 2 formularz oferty po zmianie - pobierz załącznik
Załącznik nr 4a po zmianie - pobierz załącznik
Załącznik nr 4b po zmianie - pobierz załącznik

Dodano w dniu 11.03.2022r.
Informacja z otwarcia ofert - pobierz załącznik

Dodano w dniu 28.03.2022r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pobierz załącznik

Dodano w dniu 27.04.2022r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wyniku postępowania - pobierz załącznik